About AnneMarieke

This author has not yet filled in any details.
So far AnneMarieke has created 13 blog entries.

Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt

Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt De Lokale Energie Monitor 2017 is uit, zie hier. De Lokale Energie Monitor (LEM) is de jaarlijkse rapportage van, voor en door de lokale energiebeweging. In 2015 verscheen een eerste editie, in november 2016 de tweede en nu in november 2017 de derde. Kijk op de website van HIER Opgewekt. [...]

Regionale energiestrategieën: een kwestie van Slim Schakelen

Regionale energiestrategie De opgave is enorm: energieneutraal in 2050.  Zeven regio's werken een regionale energiestrategie uit waarin ze aangeven op welke manier ze deze ambitie willen verwezenlijken. Dit vraagt om: zicht op de energieopgave van de regio zicht op het potentieel voor duurzame opwekking en besparing concrete resultaten en uitvoeringsplannen voor de korte termijn [...]

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving NIEUW JUNI 2017: Onderzoek in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving. Een onderzoek naar 10 stadswarmte- en 9 windenergiecasussen Gemeenten stellen ambitieuze energiedoelen voor zichzelf. De meeste gemeenten willen (ruim) voor 2050 klimaat- of energieneutraal zijn. Ze gaan vaak verder dan de [...]

Energiecoöperaties: inspirerende voorbeelden (2016)

Energiecoöperaties: inspirerende voorbeelden Verduurzaming van braakliggende grond met een zonnepark in Breda. Een glasvezelnetwerk door een windturbine in Leudal Limburg. Een windpark van meer dan 30 windturbines op  een primaire waterkering, dat stroom levert aan vier grote multinationals. Slechts een greep uit het groeiende aantal inspirerende voorbeelden van projecten van burgercoöperaties. Sociale, technische en [...]

Energiepark Leiden: nieuwe energie op een historische locatie

Energiepark: oude en nieuwe energie op één locatie In 2014 is een start gemaakt met herinrichting van het oude ‘Nuon terrein’ rond de Eon gascentrale. Het nieuwe stadspark – het Energiepark – wordt onderdeel van het Leidse Singelpark en biedt straks ruimte aan horeca en recreatie, exposities, workshops, dance- en muziek events. In 2015 [...]

Lokale warmte initiatieven: kansen voor coöperaties (2016)

Lokale warmte: kansen voor coöperaties Wijken van het aardgas af. Dat is nogal wat. Aardgas wordt schaars en duur, nieuwbouw wordt niet automatisch meer op het gasnet aangesloten en gasleidingen worden straks niet meer automatisch vervangen. Dit betekent dat we onze huizen op andere manieren zullen moeten verwarmen. Hoe gaan we dat doen? Een [...]

Zonnecentrale Nieuwe Energie Leiden: feestelijke opening

Zonnecentrale Nieuwe Energie Leiden De zonnecentrale op het leukste bedrijfsverzamelgebouw van Leiden is klaar. Sinds 10 oktober 2015 draaien de laptops op Nieuwe Energie zonnestroom! Het begon allemaal met een idee – van mij en Henk Uittenboogaard  - zo’n drie jaar geleden. Nu is het realiteit. Dank zij de gezamenlijke inspanningen van: Portaal, de eigenaar [...]

Financiers voor duurzame energie: Stichting DOEN (2015)

Energiefinancieringsmarkt: Stichting DOEN In 2014 beraadt Stichting DOEN zich op haar eigen positie en toegevoegde waarde in het dynamische krachtenveld van de energietransitie. Op welke manier kan DOEN blijven bijdragen aan de doelstelling om slimme duurzame energie te realiseren in Nederland? Waar kan DOEN het verschil uitmaken gegeven het huidige krachtenveld van decentrale duurzame [...]

Leidse Green Deals

Leidse Green Deal energie In 2014 wil de gemeente Leiden stimuleren dat organisaties, instellingen en bedrijven samenwerken aan duurzaamheid. Het idee is onderling afspraken te maken over hoe doelen bereikt kunnen worden en dit vast te leggen in lokale Green deals. In 2014 heeft de gemeenteraad gevraagd om de initiatieven uit te werken gericht [...]

Handelingsperspectief energiecoöperaties (PBL, 2014)

Handelingsperspectief energiecoöperaties (PBL, 2014) PBL rapport 2014: Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten, met Hans Elzenga van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze beleidsstudie beschrijft de opkomst van energiecoöperaties en analyseert hun praktijk:  de  energieke samenleving in de praktijk. Hoe gaat het met de energiecoöperaties? Wat willen ze en wat kunnen ze? [...]