Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt

Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt De Lokale Energie Monitor 2017 is uit, zie hier. De Lokale Energie Monitor (LEM) is de jaarlijkse rapportage van, voor en door de lokale energiebeweging. In 2015 verscheen een eerste editie, in november 2016 de tweede en nu in november 2017 de derde. Kijk op de website van HIER Opgewekt. [...]

Regionale energiestrategieën: een kwestie van Slim Schakelen

Regionale energiestrategie De opgave is enorm: energieneutraal in 2050.  Zeven regio's werken een regionale energiestrategie uit waarin ze aangeven op welke manier ze deze ambitie willen verwezenlijken. Dit vraagt om: zicht op de energieopgave van de regio zicht op het potentieel voor duurzame opwekking en besparing concrete resultaten en uitvoeringsplannen voor de korte termijn [...]

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving NIEUW JUNI 2017: Onderzoek in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving. Een onderzoek naar 10 stadswarmte- en 9 windenergiecasussen Gemeenten stellen ambitieuze energiedoelen voor zichzelf. De meeste gemeenten willen (ruim) voor 2050 klimaat- of energieneutraal zijn. Ze gaan vaak verder dan de [...]

Energiecoöperaties: inspirerende voorbeelden (2016)

Energiecoöperaties: inspirerende voorbeelden Verduurzaming van braakliggende grond met een zonnepark in Breda. Een glasvezelnetwerk door een windturbine in Leudal Limburg. Een windpark van meer dan 30 windturbines op  een primaire waterkering, dat stroom levert aan vier grote multinationals. Slechts een greep uit het groeiende aantal inspirerende voorbeelden van projecten van burgercoöperaties. Sociale, technische en [...]

Lokale warmte initiatieven: kansen voor coöperaties (2016)

Lokale warmte: kansen voor coöperaties Wijken van het aardgas af. Dat is nogal wat. Aardgas wordt schaars en duur, nieuwbouw wordt niet automatisch meer op het gasnet aangesloten en gasleidingen worden straks niet meer automatisch vervangen. Dit betekent dat we onze huizen op andere manieren zullen moeten verwarmen. Hoe gaan we dat doen? Een [...]

Financiers voor duurzame energie: Stichting DOEN (2015)

Energiefinancieringsmarkt: Stichting DOEN In 2014 beraadt Stichting DOEN zich op haar eigen positie en toegevoegde waarde in het dynamische krachtenveld van de energietransitie. Op welke manier kan DOEN blijven bijdragen aan de doelstelling om slimme duurzame energie te realiseren in Nederland? Waar kan DOEN het verschil uitmaken gegeven het huidige krachtenveld van decentrale duurzame [...]

Handelingsperspectief energiecoöperaties (PBL, 2014)

Handelingsperspectief energiecoöperaties (PBL, 2014) PBL rapport 2014: Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten, met Hans Elzenga van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze beleidsstudie beschrijft de opkomst van energiecoöperaties en analyseert hun praktijk:  de  energieke samenleving in de praktijk. Hoe gaat het met de energiecoöperaties? Wat willen ze en wat kunnen ze? [...]

Postcoderozen en coöperaties

Postcoderozen en coöperaties In het SER energieakkoord 2013 is een nieuwe regeling voor energiecoöperaties opgenomen: de Regeling Verlaagd Tarief als snel omgedoopt tot de postcoderoosregeling. Sinds 1 januari 2014 is de regeling van kracht. Mensen die samen investeren in een zonnepanelen op een nabijgelegen dak en  een coöperatie vormen, komen in aanmerking voor een [...]

Netbeheerders en energiecoöperaties: de spontane proeftuin van onderaf (2013)

Coöperaties en netbeheerders: in de spontane proeftuin van onderaf (2013) Rapport: De Proeftuin decentrale duurzame collectieven: de opkomst van lokale burgerinitiatieven in de energiemarkt en de betekenis voor netbeheerders en netbeheer, in opdracht van NetbeheerNederland  en in samenwerking met Maya van der Steenhoven, Arthur Wendel. De opkomst van decentrale energiecollectieven [...]

Energieke Bottomup in Lage Landen (2012)

Energieke Bottomup in Lage Landen Energieke Bottomup is een van de eerste overzichten van de burgerenergiebeweging. In 2012 begon deze op stoom te komen, er werd in de pers al over geschreven maar er was nog geen algemene beschrijving van de beweging als burgerbeweging. Sinds deze tijd ben ik de ontwikkelingen gaan volgen. Sinds 2015 werk [...]