De nieuwe Lokale Energie Monitor 2019 staat online

Lokale Energie Monitor 2019

De jaarlijkse voortgangsrapportage over burger-energieinitiatieven.

Een initiatief van HIER Opgewekt, het kennisplatform van de lokale energiebeweging en Energie Samen, met ondersteuning van RVO.

Uitvoering Anne Marieke Schwencke.