Lokale Energiemonitor 2018, met HIER Opgewekt

Lokale Energie Monitor 2018, zie hier.

Op 23 november 2018 verscheen de vierde editie van de Lokale Energie Monitor. De jaarlijkse rapportage over en van de lokale energiebeweging.

Een initiatief van HIER Opgewekt, het kennisplatform van de lokale energiebeweging en samenwerkingsverband van HIER Klimaatbureau en ODE Decentraal, met ondersteuning van RVO.

Kijk op de website van HIER Opgewekt.

Mijn rol: projectcoördinatie en uitvoering.

Een enorm leuke klus waar ik mede initiatiefnemer van ben. We zijn in 2015 begonnen en hebben nu voor de vierde keer in kaart gebracht hoe de beweging van ondernemende burgers er voor staat. Hoe staat die ervoor? Nou, springlevend! Net als voorgaande jaren zien we het aantal energiecoöperaties en het aantal projecten toenemen. Voorlopig loopt dit nog wel even door.

LEM 2018 in vogelvlucht:

  • Coöperaties: 484 energiecoöperaties,  85 meer dan in 2017, met minstens 70.000 leden.
  • Collectieve zon: 173 nieuwe projecten (37,4 MWp) met een toename van het totale vermogen van 37 MWp naar 74,5 MWp. Het collectieve aandeel is 2% van het totale Nederlandse zonne-energie vermogen. Verwacht in 2019: 240 nieuwe projecten (68 MWp).
  • In totaal zijn 247 zonprojecten gerealiseerd met de postcoderoosregeling, ruim twee keer zoveel als vorig jaar (nieuw 2018: 127 projecten). Dit telt op tot 26,7 MWp, ruim drie keer zoveel als vorig jaar. Verwacht in 2019: minsten 167 nieuwe postcoderoosprojecten.
  • Coöperatieve wind: een toename van 40% tot 159 MW, toe te schrijven aan Windpark Krammer en Windpark Bouwdokken. Er staan nog minstens 25 projecten met 150 MW  gepland voor de komende jaren (2019/2020).
  • De eerste warmtecoöperaties zijn opgericht in Den Haag, Amsterdam en Wageningen. In minstens 17 wijkenwerken bewoners actief aan plannen voor alternatieve verwarming in hun wijk. De coöperaties bundelen hun krachten in een landelijke ondersteuningsstructuur: +31Buurtwarmte.
  • Energiebesparing, collectieve inkoop: 2/3 van alle coöperaties organiseert acties, campagnes, meestal samen met lokale partners. Landelijk werken coöperaties samen vanuit Hoom.
  • Handel: de markt voor lokale én eerlijke energie neemt verder toe. De twee coöperatieve energieleveranciers, Energie VanOns en om| nieuwe energie, hebben meer leden én klanten.
  • Nieuwe ontwikkelingen: de eerste biogasprojecten, de opkomst van autodelen en coöperatieve laadpalen, buurtopslag, digitale energiehandel tussen bewoners en nieuwe verdienmodellen op basis van flexibiliteitsdiensten.
  • Verder: Coöperaties ondersteunen gemeenten bij beleidsvorming en uitvoering, werken samen met netbeheerders en onderzoeksinstellingen aan technologische innovatie en ontwikkelen innovatieve financieringsconcepten.

 

 

De beweging in beeld (2016)

In de pers: