Lokale warmte uit oppervlaktewater of afvalwater: casus wijk Poelgeest

Het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest zet zich in voor verduurzaming van hun wijk. Begin mei start een haalbaarheidsstudie naar warmtewinning uit water (aquathermie).  Een uniek en innovatief project.

Wat ging hieraan vooraf? Een tweetal bewoners kwam in 2015 met het idee om de warmte uit de nabijgelegen Klinkerbergerplas te benutten voor de verwarming van hun woonwijk. In 2016 hielp ik om het idee verder uit te werken. Uit deze eerste analyse en na consultatie van een aantal experts, onder andere van het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland, blijkt dat het idee interessant genoeg om verder te onderzoeken. EnergiekPoelgeest wil een haalbaarheidsonderzoek laten doen door onafhankelijke experts. Met de ingenieursbureaus IF Technology en Greenvis werken de initiatiefnemers het projectvoorstel verder uit en bereiden een subsidieaanvraag voor. NUON, het Hoogheemraadschap en de gemeente Leiden en Oegstgeest schuiven aan.

Op 30 april 2019 ontvangt EnergiekPoelgeest bericht dat de subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland is gehonoreerd. Hiermee is het startschot gegeven.

Ik draag zelf bij aan het onderzoek. Mijn opdracht richt zich op de vraag naar organisatiestructuur, eigendom en zeggenschap van bewoners. Dit werk ik uit met genoemde partners.

Volg het project via EnergiekPoelgeest.