Lokale warmte uit oppervlaktewater of afvalwater: casus wijk Poelgeest

Het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest zet zich in voor verduurzaming van hun wijk. Een tweetal bewoners kwam in 2015 met het idee om de warmte uit de nabijgelegen Klinkerbergerplas te benutten voor de verwarming van hun woonwijk. In 2016 help ik om het idee verder uit te werken. Op basis van een eerste analyse en na consultatie van een aantal experts, onder andere van het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland, blijkt dat het idee interessant genoeg om verder te onderzoeken. EnergiekPoelgeest wil een haalbaarheidsonderzoek laten doen door onafhankelijke experts. Met de ingenieursbureaus IF Technology en Greenvis werken de initiatiefnemers het projectvoorstel verder uit.

Het idee circuleert een tijd bij de gemeente Oegstgeest, de gemeente Leiden, de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland en lijkt eind 2018 in een volgende fase te komen.