Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Waterschappen en energiecoöperaties. Ze weten elkaar steeds vaker te vinden. Wind en zonneparken op gronden van het waterschap, warmtewinning uit de afvalwaterzuivering. Er zijn allerlei constructies mogelijk. Voor de Unie van Waterschappen werk ik aan een opzet voor een handreiking voor waterschappen over samenwerking met een lokale energiecoöperatie.

Op tenminste elf locaties vindt die samenwerking al plaats. Ik spreek uitvoerig met de initiatiefnemers.

Project gemeente Coöperatie (en partners) waterschap
Zonnepark Fledderbosch Groningen Bronnen VanOns, Waterschap Noorderzijlvest
Zonnepark Groene kan De Bilt BENG! Waterschap Stichtse Rijnlanden
Zonneweide Breda Breda coöperatie BRES Breda, Stichting Zonnebank, Stichting Support ONS, Waterschap Brabantse Delta (WBD)
Zonnepark Scheldezon coöperatie Zeeuwind, Eneco en lokale ondernemer Waterschap Brabantse Delta
Zonneweide Anna’s Hoeve Hilversum coöperatie Hilverzon, gemeente Hilversum Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet
Windpark Staphorst Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
Windpark IJsselwind Zutphen vier energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen, Voorts en Brummen. Waterschap Rijn en IJssel
Warmte (aquathermie) Amsterdam bewonerscoöperatie Ketelhuis WG Waternet
Warmte (aquathermie) Oegstgeest Energiek Poelgeest, Energiek Leiden,

Vattenfall

Hoogheemraadschap Rijnland
Groen Gas Pekela Coöperatie Pekela Duurzaam en de werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal Waterschap Hunze en Aa’s
Groen gas, Biogas Ameland Amelander Energiecoöperatie (AEC), gemeente Ameland, NAM, GasTerra, Eneco, TNO en Liander. Wetterskyp Fryslan
Impressie windpark Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties)

Voorbeeld van samenwerking: Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind, een initiatief van 4 lokale energiecoöperaties, ontwikkelen samen een windpark in Zutphen. Voor een deel op grond van het waterschap.