Regioplannen Zuid-Holland

Zeven regio’s in de provincie Zuid-Holland werken aan regionale energiestrategieën. Zijn de plannen vergelijkbaar en optelbaar? Met deze vragen stuurde de provincie Zuid-Holland ons op pad.

Ruud Schuurs en ik bouwen voort op de analyse van het VNG pilotprogramma (2017) en werken voor dit project samen met Generation.Energy (voortgekomen uit Posad).

De belangrijkste bevindingen? De Zuid-Hollandse regio’s verschillen onderling sterk. De een is vergevorderd met de plannen, de ander is net begonnen. In alle regio’s is het werk in uitvoering. Ze lopen allemaal vóór op de nationale agenda om in alle regio’s regionale energie strategieën (RES) op te stellen. Het is pionieren zonder vooraf afgesproken structuur, waardoor de uitkomsten vooralsnog niet één op één vergelijkbaar en optelbaar zijn. Wel worden globaal een aantal fasen onderscheiden in de aanpak van de regio’s, op basis waarvan de voortgang in de regio’s in beeld kon worden gebracht.

Factsheets per regio beschrijven: de voortgang, ambitie, scope, opgave, governance principes, betrokken partijen, status en ruimtelijke analyse en principes.