Lokale Energie Monitor 2022 – Zuid-Holland

De 2022 editie van de Lokale Energie Monitor voor Zuid-Holland staat online. Deze maakt zichtbaar wat coöperaties samen bereiken in Zuid-Holland. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen.

Lokale Energie Monitor 2022

De nieuwste Lokale Energie Monitor 2022 werd openbaar op 14 februari 2023. Deze geeft zicht op de voortgang van lokale energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. Een uitgave van HIER opgewekt en Energie Samen. Dit jaar voor het eerst als online publicatie.

De warmtetransitie in de Leidse Regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Lokale warmte uit afvalwater voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een ontwerp en staat warmteleverancier Vattenfall op de drempel van een investeringsbeslissing. Vattenfall wordt eigenaar. Bewoners zijn nauw betrokken via een adviesgroep. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer? Dat is onder het huidige gesternte geen goed idee.

Participatiemonitor 2021: participatie hernieuwbare energie op land

De Participatiemonitor 2021 is op 5 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwste monitor over 2022 verschijnt in het najaar 2023. Werk in uitvoering dus.

De twee Watergeuzen van Rijnland Energie

De twee windmolens bij Zoeterwoude, de twee Watergeuzen, zijn vanaf 1 januari 2021 eigendom van regiobewoners. Rijnland Energie maakt dat mogelijk. Er komt het nodige bij kijken, maar dan heb je ook wat. Ik ben medeoprichter en penningmeester.

Lokaal eigendom: wat is dat eigenlijk?

Lokaal eigendom? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Deze korte animatie van de Provincie Zuid-Holland legt dat uit.

Waterschappen en energiecoöperaties: een handreiking

De Unie van Waterschappen publiceert op 4 februari 2022 een handreiking voor waterschappen over samenwerking met coöperaties. In 2020 werd AS I-Search gevraagd om mee te denken over de opzet van de handreiking en initiatiefnemers te interviewen over hun ervaringen. De praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf is uitgewerkt door RenewabLAW en Woodwater Legal, met ondersteuning van AS I-Search (en anderen).

Energie Samen Zuid-Holland

In Zuid-Holland werken energiecoöperaties samen onder de vlag van Energie Samen Zuid-Holland. Ik ben als adviseur verbonden aan dit netwerk en verzorg de monitor voor Zuid-Holland.Vanaf 2023 werk ik ook als windcoördinator. Mijn onderzoekswerk over energiecoöperaties én ervaring met Rijnland Energie komen hierin samen.

Participatiemonitor hernieuwbare energie op land: nulmeting 2019

De eerste Participatiemonitor hernieuwbare energie op land, de nulmeting. Op 30 oktober 2020 stuurde het Ministerie van Economische Zaken deze nieuwe monitor naar de Tweede Kamer. Het volgt de manier waarop bewoners betrokken zijn bij de de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken in Nederland. Met speciale aandacht voor lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat alle partijen streven naar 50% lokaal eigendom van wind- en zonneparken. De methodiek en de monitor is ontwikkeld en uitgevoerd door ASISEARCH en Bosch & Van Rijn. De tweede en derde editie zijn inmiddels beschikbaar.