Lokale Energie Monitor Zuid-Holland 2022

In Nederland zijn ruim 700 energiecoöperaties en -initiatieven actief, waarvan bijna 100 in Zuid-Holland. In vrijwel elke gemeente is een coöperatie te vinden.

Ze zijn deel van een levendige beweging van lokale energiecoöperaties in Nederland. Hierin werken bewoners samen aan de energietransitie in hun eigen leefomgeving. Ze bouwen collectieve zonnedaken, zonneparken en windparken, en ondersteunen hun medebewoners met energiebesparing en werken bewoners op vele plekken aan een collectieve warmtevoorziening. Waarom ook niet? Samen kan je meer dan alleen.

In opdracht van Energie Samen Zuid-Holland werkte ik aan de 2022 editie van de Zuid-Hollandse Lokale Energie Monitor. Hierin is zichtbaar wat de coöperaties en initiatieven samen bereiken in Zuid-Holland. Deze monitor maakt dankbaar gebruik van de informatie uit de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen en is aangevuld met informatie over de algemene voortgang van wind- en zonprojecten in Zuid-Holland.