Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Lokale Energie Monitor 2022 – Zuid-Holland

De 2022 editie van de Lokale Energie Monitor voor Zuid-Holland staat online. Deze maakt zichtbaar wat coöperaties samen bereiken in Zuid-Holland. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen.

Lokale Energie Monitor 2022

De nieuwste Lokale Energie Monitor 2022 werd openbaar op 14 februari 2023. Deze geeft zicht op de voortgang van lokale energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. Een uitgave van HIER opgewekt en Energie Samen. Dit jaar voor het eerst als online publicatie.

De warmtetransitie in de Leidse Regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Lokale warmte uit afvalwater voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een ontwerp en staat warmteleverancier Vattenfall op de drempel van een investeringsbeslissing. Vattenfall wordt eigenaar. Bewoners zijn nauw betrokken via een adviesgroep. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer? Dat is onder het huidige gesternte geen goed idee.

  • Windpark Krammer Deltawind en Zeeuwind. 60% lokaal eigendom van bewonerscollectief

Participatiemonitor 2021: participatie hernieuwbare energie op land

De Participatiemonitor 2021 is op 5 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwste monitor over 2022 verschijnt in het najaar 2023. Werk in uitvoering dus.

Alle projecten >

Presentaties

Zie verder op : Publicaties

Uitgelicht

Podcast Energie in Leiden