Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Lokale Energie Monitor 2023

De nieuwste Lokale Energie Monitor 2023 verschijnt op 19 maart 2024. Deze geeft zicht op de voortgang van lokale energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. Een uitgave van Klimaatstichting HIER, in nauwe samenwerking met Energie Samen.

Wijkwarmte in de Vruchtenbuurt Den Haag

Bewoners uit de Vruchtenbuurt in Den Haag werken al enkele jaren aan plannen voor een wijkwarmtenet in hun buurt. Het idee: warmte benutten uit een grote rioolwaterleiding (en in een eerder plan een drinkwaterleiding) voor verwarming van woningen. De bewoners willen zelf eigenaar zijn van het systeem, of op z'n minst het heft stevig in handen hebben en houden. Er komt nogal wat bij kijken om zo'n project van de grond te krijgen. Wat voor soort organisatie heb je nodig? Hoe richt je die in? Wat is daarvoor nodig? Een adviesopdracht onder de vlag van Energie Samen Zuid-Holland.

  • Windpark Krammer Deltawind en Zeeuwind. 60% lokaal eigendom van bewonerscollectief

Financiële Participatiemonitor 2022 hernieuwbare energie op land

De nieuwste Financiële Participatiemonitor 2022 is op 30 september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze jaarlijkse monitor geeft zicht op de invulling van financiële participatie van de omgeving bij wind- en zonneparken in Nederland. We kijken naar lokaal eigendom, crowdfunding en andere bijdragen aan de omgeving in de vorm van een omgevingsfonds en/of omwonendenregeling. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De monitor over 2023 verschijnt in het najaar 2024.

Lokale Energie Monitor 2022 – Zuid-Holland

De 2022 editie van de Lokale Energie Monitor voor Zuid-Holland staat online. Deze maakt zichtbaar wat coöperaties samen bereiken in Zuid-Holland. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen.

Rijnland Energie en de warmtetransitie van onderop in de Leidse regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Alle projecten >

Presentaties

Zie verder op : Publicaties

Uitgelicht

Podcast Energie in Leiden