About AnneMarieke

This author has not yet filled in any details.
So far AnneMarieke has created 37 blog entries.

Lokale Energie Monitor 2023

De nieuwste Lokale Energie Monitor 2023 verschijnt op 19 maart 2024. Deze geeft zicht op de voortgang van lokale energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. Een uitgave van Klimaatstichting HIER, in nauwe samenwerking met Energie Samen.

Wijkwarmte in de Vruchtenbuurt Den Haag

Bewoners uit de Vruchtenbuurt in Den Haag werken al enkele jaren aan plannen voor een wijkwarmtenet in hun buurt. Het idee: warmte benutten uit een grote rioolwaterleiding (en in een eerder plan een drinkwaterleiding) voor verwarming van woningen. De bewoners willen zelf eigenaar zijn van het systeem, of op z'n minst het heft stevig in handen hebben en houden. Er komt nogal wat bij kijken om zo'n project van de grond te krijgen. Wat voor soort organisatie heb je nodig? Hoe richt je die in? Wat is daarvoor nodig? Een adviesopdracht onder de vlag van Energie Samen Zuid-Holland.

Financiële Participatiemonitor 2022 hernieuwbare energie op land

De nieuwste Financiële Participatiemonitor 2022 is op 30 september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze jaarlijkse monitor geeft zicht op de invulling van financiële participatie van de omgeving bij wind- en zonneparken in Nederland. We kijken naar lokaal eigendom, crowdfunding en andere bijdragen aan de omgeving in de vorm van een omgevingsfonds en/of omwonendenregeling. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De monitor over 2023 verschijnt in het najaar 2024.

Lokale Energie Monitor 2022 – Zuid-Holland

De 2022 editie van de Lokale Energie Monitor voor Zuid-Holland staat online. Deze maakt zichtbaar wat coöperaties samen bereiken in Zuid-Holland. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen.

Rijnland Energie en de warmtetransitie van onderop in de Leidse regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Lokale warmte uit afvalwater voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een ontwerp en staat warmteleverancier Vattenfall op de drempel van een investeringsbeslissing. Vattenfall wordt eigenaar. Bewoners zijn nauw betrokken via een adviesgroep. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer? Dat is onder het huidige gesternte geen goed idee.

Rijnland Energie en de twee Watergeuzen

De twee windmolens bij Zoeterwoude, de twee Watergeuzen, zijn vanaf 1 januari 2021 eigendom van regiobewoners. Rijnland Energie maakt dat mogelijk. Er komt het nodige bij kijken, maar dan heb je ook wat. Ik ben medeoprichter en penningmeester van deze coöperatie.

Lokaal eigendom: wat is dat eigenlijk?

Lokaal eigendom? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Deze korte animatie van de Provincie Zuid-Holland legt dat uit.

Waterschappen en energiecoöperaties: een handreiking

De Unie van Waterschappen publiceert op 4 februari 2022 een handreiking voor waterschappen over samenwerking met coöperaties. In 2020 werd AS I-Search gevraagd om mee te denken over de opzet van de handreiking en initiatiefnemers te interviewen over hun ervaringen. De praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf is uitgewerkt door RenewabLAW en Woodwater Legal, met ondersteuning van AS I-Search (en anderen).

Energiek Leiden en nieuwe warmte in de stad

Energiek Leiden is een Leidse energiecoöperatie die zich inzet voor een duurzame stad. Ik werk actief mee aan de warmtetransitie.