About AnneMarieke

This author has not yet filled in any details.
So far AnneMarieke has created 37 blog entries.

Lokale Energie Monitor 2022 – Zuid-Holland

De 2022 editie van de Lokale Energie Monitor voor Zuid-Holland staat online. Deze maakt zichtbaar wat coöperaties samen bereiken in Zuid-Holland. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de landelijke Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt en Energie Samen.

Lokale Energie Monitor 2022

De nieuwste Lokale Energie Monitor 2022 werd openbaar op 14 februari 2023. Deze geeft zicht op de voortgang van lokale energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. Een uitgave van HIER opgewekt en Energie Samen. Dit jaar voor het eerst als online publicatie.

De warmtetransitie in de Leidse Regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Lokale warmte uit afvalwater voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een ontwerp en staat warmteleverancier Vattenfall op de drempel van een investeringsbeslissing. Vattenfall wordt eigenaar. Bewoners zijn nauw betrokken via een adviesgroep. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer? Dat is onder het huidige gesternte geen goed idee.

Participatiemonitor 2021: participatie hernieuwbare energie op land

De Participatiemonitor 2021 is op 5 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwste monitor over 2022 verschijnt in het najaar 2023. Werk in uitvoering dus.

De twee Watergeuzen van Rijnland Energie

De twee windmolens bij Zoeterwoude, de twee Watergeuzen, zijn vanaf 1 januari 2021 eigendom van regiobewoners. Rijnland Energie maakt dat mogelijk. Er komt het nodige bij kijken, maar dan heb je ook wat. Ik ben medeoprichter en penningmeester.

Lokaal eigendom: wat is dat eigenlijk?

Lokaal eigendom? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Deze korte animatie van de Provincie Zuid-Holland legt dat uit.

Waterschappen en energiecoöperaties: een handreiking

De Unie van Waterschappen publiceert op 4 februari 2022 een handreiking voor waterschappen over samenwerking met coöperaties. In 2020 werd AS I-Search gevraagd om mee te denken over de opzet van de handreiking en initiatiefnemers te interviewen over hun ervaringen. De praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf is uitgewerkt door RenewabLAW en Woodwater Legal, met ondersteuning van AS I-Search (en anderen).

Energiek Leiden en nieuwe warmte in de stad

Energiek Leiden is een Leidse energiecoöperatie die zich inzet voor een duurzame stad. Ik werk actief mee aan de warmtetransitie.

Zon op Leiden: twee zonnedaken met Leidse stroom

De coöperatie Zon op Leiden werkt aan Leidse zonnedaken van en voor stadbewoners. Sinds november 2018 leverde het eerste zonnedak stroom aan het net, met 70 Leidenaars als trotse eigenaars. Het tweede dak was operationeel begin 2021: de Arcade in Roomburg. Als medeoprichter in 2016 draag ik na 6 jaar het stokje over in 2022.