Lokale Energie Monitor 2022: Lokaal actief, landelijk impact. 

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage over burgerenergie-initiatieven in Nederland.

Op 14 februari 2023 verscheen de 8ste editie, dit jaar voor het eerst als online publicatie. De Lokale Energie Monitor maakt zichtbaar wat lokale initiatiefnemers bereiken in de energietransitie. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen.

De Monitor is een gezamenlijke uitgave van Klimaatstichting HIER, het kennisplatform van de lokale energiebeweging en Energie Samen, de landelijke koepel voor energiecoöperaties.

AS I-Search en Bureau7Tien werkten dit jaar voor het eerst samen. Dat smaakt naar meer.

“We proberen elk jaar een eerlijk gebalanceerd beeld te geven van waar deze samenwerkingsverbanden van burgers aan werken en wat ze bereiken. Inmiddels hebben we een flink netwerk opgebouwd met mensen die helpen om dat beeld scherp te krijgen. Ook werken lokale initiatiefnemers actief mee door al hun projecten en plannen met ons te delen. Het blijft me verwonderen hoeveel er elk jaar toch weer gebeurt. De energiesector is best een complex veld om in actief te zijn. Doorzetten en volhouden is het motto. Waar deze mensen naar streven? Een duurzame energievoorziening. Invloed op hun eigen energievoorziening. En de opbrengsten van lokale energie ten goede laten komen aan de omgeving.”

Download hier de monitor.

De monitors van vorige jaren 2016-2021 staan onderaan de pagina.

Media

2023

2022

2021

Eerdere jaren: