Rijnland Energie en de warmtetransitie van onderop in de Leidse regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Een ding is zeker. Het gaat niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren. In 2022/ begin 2023 werken we aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmteinitiatieven. Ook verkennen we het potentieel van lokale bronnen. Een opdracht van zes gemeenten in de Leidse regio onder de vlag van Rijnland Energie.

Lokale warmte uit afvalwater voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een ontwerp en staat warmteleverancier Vattenfall op de drempel van een investeringsbeslissing. Vattenfall wordt eigenaar. Bewoners zijn nauw betrokken via een adviesgroep. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer? Dat is onder het huidige gesternte geen goed idee.

Rijnland Energie en de twee Watergeuzen

De twee windmolens bij Zoeterwoude, de twee Watergeuzen, zijn vanaf 1 januari 2021 eigendom van regiobewoners. Rijnland Energie maakt dat mogelijk. Er komt het nodige bij kijken, maar dan heb je ook wat. Ik ben medeoprichter en penningmeester van deze coöperatie.

Energiek Leiden en nieuwe warmte in de stad

Energiek Leiden is een Leidse energiecoöperatie die zich inzet voor een duurzame stad. Ik werk actief mee aan de warmtetransitie.

Zon op Leiden: twee zonnedaken met Leidse stroom

De coöperatie Zon op Leiden werkt aan Leidse zonnedaken van en voor stadbewoners. Sinds november 2018 leverde het eerste zonnedak stroom aan het net, met 70 Leidenaars als trotse eigenaars. Het tweede dak was operationeel begin 2021: de Arcade in Roomburg. Als medeoprichter in 2016 draag ik na 6 jaar het stokje over in 2022.

Leids Broodfonds Painperdu

50 Leidse zelfstandigen vormen het Broodfonds Pain Perdu. Als leden van de coöperatie ondersteunen we elkaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot 2021 was ik penningmeester.

Vier Leidse kerken worden groen

Vier Leidse kerken houden hun energiesituatie uitgebreid tegen het licht. Wat is er mogelijk om het energieverbruik te verminderen? De initiatiefnemer is de Protestante Gemeente Leiden (PgL), eigenaar van de kerkgebouwen. In oktober 2016 worden de kerken officieel 'Groene Kerken' en PgL neemt dat serieus. Dat begint met onderzoek. EnergiekLeiden ondersteunt hen daarbij. Een uitdagend project al is het maar omdat twee van de vier kerken monumentale panden zijn.

Energiepark Leiden: nieuwe energie op een historische locatie

Energiepark: oude en nieuwe energie op één locatie In 2014 is een start gemaakt met herinrichting van het oude ‘Nuon terrein’ rond de Eon gascentrale. Het nieuwe stadspark – het Energiepark – wordt onderdeel van het Leidse Singelpark en biedt straks ruimte aan horeca en recreatie, exposities, workshops, dance- en muziek events. In 2015 [...]

Zonnecentrale Nieuwe Energie Leiden: feestelijke opening

Zonnecentrale Nieuwe Energie Leiden De zonnecentrale op het leukste bedrijfsverzamelgebouw van Leiden is klaar. Sinds 10 oktober 2015 draaien de laptops op Nieuwe Energie zonnestroom! Het begon allemaal met een idee – van mij en Henk Uittenboogaard  - zo’n drie jaar geleden. Nu is het realiteit. Dank zij de gezamenlijke inspanningen van: Portaal, de eigenaar [...]

Leidse Green Deals

De gemeente Leiden stimuleert organisaties, instellingen en bedrijven om samen te werken aan duurzaamheid en wil dat in 2014 vastleggen in een serie lokale Green deals. In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland werk ik, onder de vlag van EnergiekLeiden, mee aan de voorbereiding van een Green Deal Wonen en Energie.