Energiepark: oude en nieuwe energie op één locatie

In 2014 is een start gemaakt met herinrichting van het oude ‘Nuon terrein’ rond de Eon gascentrale. Het nieuwe stadspark – het Energiepark – wordt onderdeel van het Leidse Singelpark en biedt straks ruimte aan horeca en recreatie, exposities, workshops, dance– en muziek events.

In 2015 is gewerkt aan een inspirerend ontwerp voor het nieuwe park. Met EnergiekLeiden en de Vrienden van het Singelpark heb ik daar enthousiast aan meegewerkt. Tot tevredenheid want energie is één van de dragende thema’s van het parkontwerp. In januari 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Definitief Ontwerp Energiepark. Hiermee leek het licht op groen te staan.

Eind 2016 kwamen de kaarten opeens heel anders te liggen. Duidelijk werd dat er een serieuze kans bestaat dat een warmteleiding uit Rotterdam die het stadswarmtenet gaat voeden, gaat ‘aanlanden’ in het Energiepark. Dat biedt kansen voor het Energiepark, want ‘energie’ komt daarmee nog meer centraal te staan in het park, maar het heeft de ontwikkeling ook vertraagd.  Ontwerpbureau Northern Light heeft – in opdracht van de gemeente – een prachtig ontwerp gemaakt van een mogelijk pompstation en een innovatief park met oog voor energie-innovatie en energiehistorie. Dit ontwerp is opgenomen in een inpassingplan.

Aan het ontwerpproces werkten velen mee: de Vrienden van het Singelpark, EnergiekLeiden,  TU studenten, omwonenden en andere belangstellenden.  De gemeente Leiden als  eigenaar van het terrein voert het projectmanagement.  Zie website Gemeente Leiden voor meer informatie.

Op verzoek van de gemeente heb ik de ideeën over energie op papier uit gewerkt. Dit pitchdocument is verwerkt in het definitieve ontwerp.

Energie in het Energiepark

Het Energiepark is historisch gezien is het een unieke locatie: het brandpunt van meer dan 170 jaar stadsenergie. Vroeger werden kolen aangevoerd langs het Zwarte Pad waar vervolgens stadsgas van werd gemaakt.  Erfgoed Leiden heeft een schatkamer aan beeldmateriaal liggen over deze geschiedenis. [Ik zou dit graag nog eens in een boekje verzameld willen zien]. In het nieuwe stadspark komen in de nabije toekomst innovatieve warmte, zonne-energie, energieopslag en elektrische laadstations samen. Historische en innovatieve energie worden zichtbaar en beleefbaar. Innovatieve verlichting en een unieke collectie gaslantaarns van verzamelaar Henk van den Berg, een waterspeeltuin van licht en stoom in de oude gashouder. Bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie, dat aan het Energiepark ligt, heeft de eerste stap al gezet: op 20 oktober 2015 is de grootste Zonnecentrale van Leiden van start gegaan. Daar heb ik zelf hard aan meegewerkt.

Als het aan mij ligt wordt Leiden naast Kennisstad van Ontdekkingen ook: Nieuwe Energiestad.

Downloads