Rijnland Energie en de Twee Watergeuzen

Aan de slag in de eigen regio. Verduurzamen in de eigen regio betekent ook dat je moet nadenken over windenergie en zonnevelden. Dat betreft dan al gauw meer dan één gemeente. Rijnland Energie wil dat de omgeving meebeslist over én profiteert van de nieuwe wind- en zonneparken. Als het dan toch gebeurt, doe het dan goed.

Meerdere lokale coöperaties uit de regio Holland Rijnland vormen samen Rijnland Energie. Ik ben één van de initiatiefnemers en bestuurslid, samen met collega’s uit Leiden en Zoeterwoude.

Rijnland Energie heeft een vliegende start. We kopen de twee windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude. De twee Watergeuzen van Windpark Papemeer.  Ooit kwamen de Watergeuzen hier samen voor het Leids Ontzet. Met meer dan 250 bewoners financierden we de aankoop van de eerste Watergeus. Nu de tweede nog!

 

 

 

 

 

Lees meer

op de website van Rijnland Energie:www.RijnlandEnergieCooperatie.nl