Lokale warmte uit oppervlaktewater of afvalwater: wijk Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Wijkbewoners uit de wijk Poelgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een haalbaarheidsonderzoek. Technisch lijkt het haalbaar. Financieel rendeert het allen met subsidie.

IF Technology en Greenvis voeren het  technische en financiële onderzoek uit. Ik verken de mogelijkheden voor ontwikkeling in beheer van bewoners.

De bewonersgroep Energiek Poelgeest, warmtebedrijf Vattenfall en het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeenten Leiden en Oegestgeest werken samen. De provincie Zuid-Holland financierde het onderzoek.

In 2020 wordt het plan verder uitgewerkt.

Volg het project via EnergiekPoelgeest

Rapport: Verkenning warmtebedrijf aquathermie Poelgeest (AS I Search