Lokale warmte uit oppervlaktewater of afvalwater: wijk Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Bewoners uit de wijk Poelgeest kwamen in 2016 met het idee. Een eerste globale scan wees uit dat het ‘niet onmogelijk’ was. Ook na een tweede verdiepende studie bleek het idee technisch haalbaar. Financieel is het uitdagender: het rendeert alleen met subsidie.

De bewonersgroep Energiek Poelgeest, warmtebedrijf Vattenfall en het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeenten Leiden en Oegestgeest werken samen. De provincie Zuid-Holland financierde het onderzoek. Vattenfall beheert het bestaande warmtenet én is warmteleverancier.

In 2020 werkten de initiatiefnemers en Vattenfall het idee verder uit. In 2023 is een Kansen voor West subsidie verleend en komt het moment van een investeringsbeslissing steeds dichterbij.

AS I-Search is vrijwel vanaf het begin betrokken. Ik verzorgde de eerste globale scan en verkende de mogelijkheden voor eigen beheer van de nieuwe duurzame bron. Voor wat betreft eigen beheer: onder het huidige gesternte is dat geen goed idee. Zolang Vattenfall het warmtenet in handen heeft en warmteleverancier is, levert eigen beheer van de bron geen toegevoegde waarde. De bewoners werken samen met Vattenfall, vanuit een adviesgroep.

Publicaties:

Volg het project via EnergiekPoelgeest