Rijnland Energie en de warmtetransitie in de Leidse regio

Samen met de buren, straat of buurt werken aan een collectieve warmtevoorziening? Het gebeurt eigenlijk nog niet. Zeker niet bij bestaande bouw. Toch kan het een interessante optie zijn. Als je warmte wilt winnen uit de bodem bijvoorbeeld. Waarom dan niet samen met je buren een bodemput boren en misschien zelfs een warmtepomp delen? Of als je warmte wilt winnen uit een nabijgelegen waterweg of afvalwaterzuivering, dan doe je dat niet alleen.

Een belangrijke vraag in onze tijd: hoe verwarmen we onze woningen zonder aardgas. Er is van alles denkbaar maar kan dat ook? En zo ja, hoe dan? Wat is er nodig om dit soort initiatieven van de grond te krijgen? Een ding is zeker. Het gaat allemaal niet vanzelf: je moet het met elkaar organiseren.

In 2022/ begin 2023 werk ik samen met collega’s van Rijnland Energie aan een voorstel voor een ondersteuningsstructuur voor lokale warmte-initiatieven. Ook doen we een literatuuronderzoek naar wat er inmiddels bekend is over het potentieel van lokale bronnen. Zes gemeenten in de Leidse regio financieren de verkenning. In 2023 pakken we de draad op en werken het voorstel voor de ondersteuningsstructuur verder uit.

In 2022 maakt Rijnland Energie deel uit van de klankbordgroep voor een verkenning naar de haalbaarheid van een regionale warmtenet: de ORES (Open regionale Energie Structuur).

Samenwerking met Tjitske Veldkamp, Tineke Mook en Rob Boerée (voorzitter Rijnland Energie).