Leidse Green Deal energie

In 2014 wil de gemeente Leiden organisaties, instellingen en bedrijven stimuleren om samen te werken aan duurzaamheid. Het idee is onderling afspraken te maken over hoe doelen bereikt kunnen worden en dit vast te leggen in lokale Green deals. De gemeenteraad vraagt om de initiatieven uit te werken voor ‘wonen en energie’.

In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland werk ik, onder de vlag van EnergiekLeiden, mee aan de voorbereiding van deze Green Deal Wonen en Energie. Ik richt me specifiek op de  lokale kansen die voortvloeien uit de nationale context: het SER Energieakkoord en de convenanten met woningbouwcorporaties. Bart van Geleuken trekt het proces namens de Omgevingsdienst.  Het resultaat is een serie Green deals Leiden. Deze Deals zijn later opgenomen in een ambitieus Duurzaamheidsprogramma: Duurzaam Leiden.


Ook als burger actief

In dit Leidse Green deal traject doe ik ook mee als participerende burger, niet alleen als onderzoeker. Als followup van de verkenning werk ik, met EnergiekLeiden, op vrijwillige basis en op verzoek van de gemeente, een projectaanpak uit voor een Green deal zonne-energie.

In oktober 2016 richten Jeroen Schrama, de initiatiefnemer van de Green deal Zeeheldenbuurt, EnergiekLeiden, waaronder ikzelf en Alfons Ramb, Antje Jordan en Jaap Stokking een zonnecoöperatie op: Zon op Leiden. We werken aan buurtzonnecentrales, samen met de gemeente Leiden.

Downloads