Energiek Leiden werkt aan duurzame energieopwekking in de regio Leiden. Daarmee versnellen we de overstap naar een duurzame, leefbare en energieneutrale leefomgeving. We zijn een coöperatie met leden die meedenken, meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad.

Ik ben medeoprichter van de coöperatie, de opvolger van de Stichting Energiek Leiden, en richt me vooral op de warmtetransitie. Hoe zorg je nou voor duurzame warmte in de stad. Met je buren bijvoorbeeld? In de warmtewerkgroep werken we samen met initiatiefnemers uit de stad aan haalbare oplossingen en een snellere realisatie.