Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Waterschappen en energiecoöperaties weten elkaar steeds vaker te vinden in een constructieve samenwerking met energieprojecten. Denk aan: wind- en zonneparken op grond van het waterschap of warmtewinning uit de afvalwaterzuivering. Er zijn allerlei samenwerkingen mogelijk.

De Unie van Waterschappen vroeg me om een opzet voor een handreiking te maken, voor de waterschappen over samenwerking tussen waterschappen en lokale energiecoöperaties. De praktijk diende als inspiratiebron. Ik spreek uitvoerig met de initiatiefnemers van de coöperaties. De handreiking zelf wordt uitgewerkt door een andere partij.

Op meerdere locaties vindt samenwerking tussen energiecoöperaties en waterschappen plaats.

  1. Zonnepark Fledderbosch (Groningen), coöperatie Bronnen VanOns, Ten Boer en Waterschap Noorderzijlvest
  2. Zonnepark Groene Kan (De Bilt), BENG! En Waterschap Stichtse Rijnlanden
  3. Zonneweide Breda (Breda), coöperatie BRES Breda, Stichting Zonnebank, Stichting Support ONS en Waterschap Brabantse Delta (WBD)
  4. Zonnepark Scheldezon (reimerswaal), coöperatie Zeeuwind, Eneco en lokale ondernemer en Waterschap Brabantse Delta (als grondeigenaar)
  5. Zonneweide Anna’s Hoeve (Hilversum), coöperatie Hilverzon, gemeente Hilversum en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet
  6. Windpark Bovenwind (Staphorst), Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
  7. Windpark IJsselwind (Zutphen), vier energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen, Voorts en Brummen. Waterschap Rijn en IJssel
  8. Warmte aquathermie (Amsterdam), bewonerscoöperatie Ketelhuis WG en Waternet
  9. Warmte aquathermie (Oegstgeest), Energiek Poelgeest, Vattenfall en Hoogheemraadschap Rijnland.
Impressie windpark Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties)

Voorbeeld van samenwerking: Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind, een initiatief van 4 lokale energiecoöperaties, ontwikkelen samen een windpark in Zutphen. Voor een deel op grond van het waterschap.