Een handreiking over samenwerking tussen waterschappen en energiecoöperaties

Waterschappen en energiecoöperaties weten elkaar steeds vaker te vinden. Zo ontstaan wind- en zonneparken op grond van het waterschap of warmte-projecten bij een afvalwaterzuivering. Er zijn allerlei vormen van samenwerking mogelijk en dat gebeurt dan ook al in de praktijk.

De Unie van Waterschappen vroeg AS I-Search in 2020 om mee te denken over de opzet voor een handreiking voor de waterschappen over samenwerking tussen waterschappen en lokale energiecoöperaties. Met de praktijk als inspiratiebron. Ik spreek uitvoerig met de initiatiefnemers van de coöperaties die al samenwerken met hun waterschap.

De handreiking is daarna uitgewerkt door Jan Albert Timmerman van RenewabLAW en Durk Groenveld van Woodwater Legal. AS I-Search werkt mee vanuit een klankbordgroep.

Op 4 februari 2022 publiceert de Unie van waterschappen de handreiking: Handreiking samenwerken met energiecoöperaties.

Impressie windpark Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties)

Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind ontwikkelen samen een windpark in Zutphen. IJsselwind is een samenwerking van vier lokale energiecoöperaties. Het waterschap is een van de grondeigenaren en wordt eigenaar van één van de drie windturbines.

Voorbeelden van initiatieven waarin energiecoöperaties en waterschappen samenwerken (interviews in 2020):

  1. Zonnepark Fledderbosch (Groningen), coöperatie Bronnen VanOns, Ten Boer en Waterschap Noorderzijlvest
  2. Zonnepark Groene Kan (De Bilt), BENG! En Waterschap Stichtse Rijnlanden
  3. Zonneweide Breda (Breda), coöperatie BRES Breda, Stichting Zonnebank, Stichting Support ONS en Waterschap Brabantse Delta (WBD)
  4. Zonnepark Scheldezon (reimerswaal), coöperatie Zeeuwind, Eneco en lokale ondernemer en Waterschap Brabantse Delta (als grondeigenaar)
  5. Zonneweide Anna’s Hoeve (Hilversum), coöperatie Hilverzon, gemeente Hilversum en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet
  6. Windpark Bovenwind (Staphorst), Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
  7. Windpark IJsselwind (Zutphen), vier energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen, Voorts en Brummen. Waterschap Rijn en IJssel
  8. Warmte aquathermie (Amsterdam), bewonerscoöperatie Ketelhuis WG en Waternet
  9. Warmte aquathermie (Oegstgeest), Energiek Poelgeest, Vattenfall en Hoogheemraadschap Rijnland.