Wijkwarmtenet in de Vruchtenbuurt Den Haag

Bewoners uit de Vruchtenbuurt in Den Haag werken al enkele jaren aan plannen voor een wijkwarmtenet in hun buurt. Het idee: warmte benutten uit een grote rioolwaterleiding (en in een eerder plan een drinkwaterleiding) voor verwarming van woningen.  De bewoners willen zelf eigenaar zijn van het systeem, of op z’n minst het heft stevig in handen hebben en houden.

Er komt nogal wat bij kijken om zo’n project van de grond te krijgen. Het vraagt veel van een organisatie om een nieuw innovatief collectief warmte systeem te ontwikkelen en straks ook te beheren. Wat voor soort organisatie heb je nodig? Hoe richt je die in? Wat is daarvoor nodig?

In deze adviesopdracht verkenden wij de opties, samen met de bewonerscoöperatie en hun partners en gevoed met ervaringen van vergelijkbare warmtecoöperaties elders in het land. De adviesvraag: welke organisatie- en governancemodel is het meest geschikt voor de ontwikkeling en beheer van het nieuwe collectieve wijkwarmtesysteem in de Vruchtenbuurt?

Een samenwerking met Theo de Bruijn (W-Pact) en Job Swens (J-OB) onder de vlag van Energie Samen Zuid-Holland met als opdrachtgevers de bewonerscoöperatie, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland.

Downloads

Advies op hoofdlijnen

Het doel is een goed draaiend warmtebedrijf waar de bewoners zelf stevig aan de knoppen draaien.  Dat begint met een stevige bewonersorganisatie en een professionele projectorganisatie die vanaf het begin de ontwikkeling op zich neemt.

Het advies schetst een ontwikkelpad met twee uiterste scenario’s: bewoners nemen zelf de regie of laten de regie volledig over aan andere partijen. Tussen die twee uitersten zijn allerlei samenwerkingsvormen denkbaar. Per stap vindt een afweging plaats: wat kan de organisatie zelf, wat kan of moet worden uitbesteed aan een andere partij?

Het uiteindelijke warmtebedrijf kan bestaan uit een BV met een of meerdere aandeelhouders, waaronder de coöperatie, en met verschillende partners aan wie werk wordt uitbesteed. De aandeelhouders maken onderlinge afspraken over de verdeling van eigendom, financiering en zeggenschap.

De nieuwe warmtewet biedt nieuwe kansen voor bewonersorganisaties. Zo kan een warmtegemeenschap, een warmtebedrijf van lokale bewoners en bedrijven, door de gemeente aangewezen worden om een lokaal warmtenet te ontwikkelen en beheren. Een warmtegemeenschap krijgt hiermee voorrang op een commerciële partij. De warmtegemeenschap moet wel aan stevige voorwaarden voldoen. Werk aan de winkel dus voor bewoners!