Participatiemonitor 2021: meting 2020

Op 28 oktober 2021 werd de Participatiemonitor 2021 openbaar en aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werkten ook dit jaar weer samen. Een actuele meting tot en met 2020.

Windpark Krammer Deltawind en Zeeuwind. 60% lokaal eigendom van bewonerscollectief

foto: Windpark Krammer, Deltawind en Zeeuwind, 60% eigendom van bewonerscollectieven

Meting 2020

De Participatiemonitor onderscheidt verschillende typen omgevingsparticipatie, waaronder drie typen lokaal eigendom: (1) eigendom van bewonerscollectieven en lokale partners (2) eigendom van publieke instellingen (gemeenten, waterschappen, e.d) en (3) lokale bedrijven en instellingen.