Participatiemonitor 2021 openbaar

Hoeveel wind- en zonneparken zijn eigendom van bewoners, lokale bedrijven en/ of lokale overheden? Bij hoeveel is sprake van lokaal eigendom? Of een van de vier andere vormen van participatie? De Participatiemonitor volgt de voortgang van de invulling van  projectparticipatie van hernieuwbare energieprojecten op land.

Op 5 september 2022 werd de derde Participatiemonitor 2021 openbaar en aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit betreft een meting tot en met 2021. De eerste monitor verscheen in 2020 en is de nulmeting tot en met 2019.

De nieuwste monitor verschijnt in het najaar 2023 en geeft zicht op de voortgang tot en met eind 2022.

AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen aan deze monitor, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

foto: Windpark Krammer, Deltawind en Zeeuwind, 60% eigendom van bewonerscollectieven

Projectparticipatie, Lokaal eigendom

Projectparticipatie verwijst naar de mogelijkheid voor bewoners en bedrijven om invloed uit te oefenen en/ of mee te beslissen over de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten in hun (leef)omgeving. Invloed uitoefenen kan als eigenaar, financier en/of door inzet van opbrengsten in projecten voor de lokale omgeving.

Als lokale partijen eigenaar zijn van een wind- of zonnepark, spreken we over lokaal eigendom. Dit kunnen burgers, lokale bedrijven, gemeenten en/ of waterschappen zijn.  Als eigenaren hebben zij zeggenschap over de bedrijfsvoering en opbrengsten.