About AnneMarieke

This author has not yet filled in any details.
So far AnneMarieke has created 37 blog entries.

Zon op Leiden: twee zonnedaken met Leidse stroom

De coöperatie Zon op Leiden werkt aan Leidse zonnedaken van en voor stadbewoners. Sinds november 2018 leverde het eerste zonnedak stroom aan het net, met 70 Leidenaars als trotse eigenaars. Het tweede dak was operationeel begin 2021: de Arcade in Roomburg. Als medeoprichter in 2016 draag ik na 6 jaar het stokje over in 2022.

Energie Samen Zuid-Holland

In Zuid-Holland werken energiecoöperaties samen onder de vlag van Energie Samen Zuid-Holland. Ik ben als adviseur verbonden aan dit netwerk en verzorg de monitor voor Zuid-Holland.

Participatiemonitor hernieuwbare energie op land: nulmeting 2019

De eerste Participatiemonitor hernieuwbare energie op land, de nulmeting. Op 30 oktober 2020 stuurde het Ministerie van Economische Zaken deze nieuwe monitor naar de Tweede Kamer. Het volgt de manier waarop bewoners betrokken zijn bij de de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken in Nederland. Met speciale aandacht voor lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat alle partijen streven naar 50% lokaal eigendom van wind- en zonneparken. De methodiek en de monitor is ontwikkeld en uitgevoerd door ASISEARCH en Bosch & Van Rijn. De tweede en derde editie zijn inmiddels beschikbaar.

Webinar Dutch Power ‘Energie coöperaties een onmisbare schakel in de energietransitie?’

Energiecoöperaties als onmisbare schakel op weg naar 50% lokaal eigendom? Steven Volker van de Groningse coöperatie Grunneger Power en onderzoekster Anne Marieke Schwencke schetsen het speelveld van een levendige beweging van ondernemende burgers

Advies over een Gelders ondersteuningspunt Energietransitie

Een advies aan de Provincie Gelderland over de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie. Een samenwerking met De Kwink Groep.

Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

Een blik op de toekomst. Zet de groei van de burger energiecoöperaties door? Is het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van het Klimaatakkoord realistisch? Een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede op verzoek van de samenwerkende energiecoöperaties. Op 20 juni 2019 is het rapport door minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer.

Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Houd de baten lokaal. Zorg dat de lokale omgeving profiteert van nieuwe wind-en zonneparken. Dit stellen de burger-energiecoöperaties. Maar wat levert dat dan eigenlijk op voor de omgeving? Een analyse van de geldstromen van windparken.

Lokale Energiemonitor 2015-2019 HIER Opgewekt

Sinds 2015 werk ik samen met HIER opgewekt en met ondersteuning van RVO aan de Lokale Energie Monitor, de jaarlijkse rapportage over en van de lokale energiebeweging. Je vindt ze allemaal op de website van HIER opgewekt.

Regioplannen Zuid-Holland: een vergelijkende analyse

Een vergelijkende analyse van de regioplannen van zeven regio's van Zuid-Holland op verzoek van de provincie.

Lokale Energie Monitor Zuid-Holland 2017

Begin 2018 verschijnt een speciale Zuid-Hollandse editie van de Lokale Energie Monitor 2017. Deze geeft zich op een levendige en groeiende beweging van energiecoöperaties in de provincie. Met ondersteuning van de provincie werken de coöperaties aan versterking van het Zuid-Hollandse netwerk van coöperaties, gericht op onderlinge kennisdeling, samenwerking en vergroten van de realisatiekracht.