Hoe kunnen we onze inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis? Hoe zorgen we dat lessen die elders geleerd zijn worden meegenomen? En wat is onze rol als provincie of gemeente? Vragen waar van de provincie Gelderland met de Kwink Groep en in samenwerking met ASISEARCH antwoord op zocht. Een advies over de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie.

Ik werk samen met de onderzoekers Freek Kuiperi en Frederique Uyterlinde, waarbij mijn aandacht specifiek uitgaat naar de rol van energiecoöperaties. In vergelijking met andere provincies, verzorgen coöperaties opvallend vaak het lokale of regionale energieloket in opdracht van gemeenten.

 

 

Het rapport Ondersteuningpunt Energietransitie is te vinden op de website van de Kwink Groep.