Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Wind- en zonneparken leveren geld op dus zorg er dan voor dat de
lokale omgeving profiteert, stellen burger-energiecoöperaties. Houd de baten lokaal. Door de ontwikkeling, eigendom en beheer in handen te nemen, blijven ook de opbrengsten in eigen hand.

Dit roept de vraag op: wat leveren die wind- en zonneparken dan eigenlijk op? In dit artikel proberen we een idee te krijgen van de ordegrootte van de geldstromen. Het blijkt dat een investering in een windturbine 100.000-150.00 euro per windturbine per jaar kan opleveren, waarvan een deel terugvloeit naar de investeerders en een deel naar de omgeving. Als bewoners samen investeren, bepalen zij hoe de opbrengsten verdeeld worden. Ontwikkelen ze samen, dan bepalen zij hoe dat gebeurt. Iedereen moet mee kunnen doen. Eigenaarschap betekent ook zeggenschap.