Leidse Green Deal energie

In 2014 wil de gemeente Leiden stimuleren dat organisaties, instellingen en bedrijven samenwerken aan duurzaamheid. Het idee is onderling afspraken te maken over hoe doelen bereikt kunnen worden en dit vast te leggen in lokale Green deals. In 2014 heeft de gemeenteraad gevraagd om de initiatieven uit te werken gericht op ‘wonen en energie’.

In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland werk ik – onder de vlag van EnergiekLeiden – mee aan de voorbereiding van deze Green Deal Wonen en Energie. Ik werk onder andere aan een notitie over de nationale context: het SER Energieakkoord, diverse convenanten met woningbouwcorporaties, en de lokale kansen die daaruit voortvloeien.

De Omgevingsdienst pakt het proces daarna op, resulterend in een aantal Green deals Leiden. De Deals vormen inmiddels onderdeel van een ambitieus Duurzaamheidsprogramma: Duurzaam Leiden.


Ook als burger actief

In dit Leidse Green deal traject participeer ik ook als ‘burger’. Namens EnergiekLeiden werk ik – op vrijwillige basis en op verzoek van de gemeente – aan een projectaanpak voor een Green deal grootschalige zonne-energie.

Met de initiatiefnemer van de Green deal Zeeheldenbuurt (Jeroen Schrama) en EnergiekLeiden hebben we in oktober 2016 een zonnecoöperatie opgericht: Zon op Leiden. We werken hard aan realisatie van buurtzonnecentrales, samen met de gemeente Leiden. Binnenkort meer bericht (juni 2017).

Downloads