Postcoderozen en coöperaties

In het SER energieakkoord 2013 is een nieuwe regeling voor energiecoöperaties opgenomen: de Regeling Verlaagd Tarief als snel omgedoopt tot de postcoderoosregeling. Sinds 1 januari 2014 is de regeling van kracht. Mensen die samen investeren in een zonnepanelen op een nabijgelegen dak en  een coöperatie vormen, komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Het principe is eenvoudig, de uitvoering complex.

Toen de inkt nog niet droog was, verdiepten een groot aantal coöperaties zich in de nieuw regeling. Gaat dit zo werken? Wat kunnen we verwachten? Waar moeten we op letten? Wat kan anders of beter? In de notitie Consultatie Verlaagd tarief (oktober 2013) zijn hun overwegingen samengevat. De notitie opgepakt door Atrive die de business case verder heeft geanalyseerd in co-creatie met spelers uit de praktijk.

In 2014 bekijk ik – in een notitie op eigen titel –  welke regelingen  relevant zijn voor lokale energiecoöperaties: wat betekenen ze voor coöperaties én het rijk, wat zijn de discussies en zijn er alternatieven? Deze notitie geeft nog steeds een goed overzicht van de regelingen vanuit het perspectief van energiecoöperaties.

In de Lokale Energie Monitor is te volgen hoeveel projecten met de verschillende regelingen worden gerealiseerd. De postcoderozen zijn in opkomst.

Allemaal nog steeds zeer relevant. Eind 2017 wordt de postcoderoos-regeling geëvalueerd.