Energiefinancieringsmarkt: Stichting DOEN

In 2014 beraadt Stichting DOEN zich op haar eigen positie en toegevoegde waarde in het dynamische krachtenveld van de energietransitie. Op welke manier kan DOEN blijven bijdragen aan de doelstelling om slimme duurzame energie te realiseren in Nederland? Waar kan DOEN het verschil uitmaken gegeven het huidige krachtenveld van decentrale duurzame energie in Nederland?  Om hier beter zicht op te krijgen vraagt DOEN AS I-SEARCH om een context- of marktanalyse te maken.

Deze analyse benadert de vraag vanuit twee invalshoeken:

  1. Trends in de duurzame energiemarkt
  2. Trends in de financieringsmarkt voor duurzame energie.

Een superinteressante opdracht omdat ik hiermee meer zicht krijg op de financieringsmarkt, en in het bijzonder de rol van de provincies en gemeenten. Helaas is het eindrapport niet openbaar.

Wel openbaar is de aangepaste versie over de  publieke fondsen: de provincies en gemeenten. Ik hoop in 2017 aan een update hiervan te kunnen werken.