Lokale Energie Monitor 2020

Download hier de monitor.

Lokale Energie Monitor 2020: Impact laten zien

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage over burgerenergie-initiatieven.

We monitoren al zes jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De Lokale Energie Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen. Lokaal actief, met landelijke impact. 

Elk jaar uitgebracht door HIER Opgewekt, het kennisplatform van de lokale energiebeweging, met ondersteuning van RVO.

“Ik werkte nu voor de zesde keer aan de monitor. Ik probeer elk jaar een eerlijk gebalanceerd beeld te geven van waar deze samenwerkingsverbanden van burgers aan werken en wat ze bereiken. Inmiddels hebben we een flink netwerk opgebouwd met mensen die helpen om dat beeld scherp te krijgen. Ook werken lokale initiatiefnemers actief mee door al hun projecten en plannen met ons te delen. Het blijft me verwonderen hoeveel er elk jaar toch weer gebeurt. De energiesector is best een complex veld om in actief te zijn. Doorzetten en volhouden is het motto. Waar deze mensen naar streven? Invloed op hun energievoorziening en de opbrengsten van lokale energie ten goede laten komen aan de omgeving. “

Webinar

Download hier de presentatie: Webinar Lokale Energie Monitor 2020