Anne Marieke Schwencke (1967) is een all round duurzaamheidsspecialist met een brede interesse en een uitgebreid netwerk.

Ik werk sinds mid jaren negentig in de duurzame sector, met name op gebied van energie en klimaat. De laatste tien jaar werk ik als zelfstandig onderzoeker. Afhankelijk van het project of van de wensen van de opdrachtgever werk ik op contract – of projectbasis.

Ik ben natuurkundige van origine. Al tijdens mijn studie ben ik daar milieu bij gaan doen. Van de milieu- en levenscyclusanalyses ben ik me gaandeweg steeds meer gaan interesseren in de maatschappelijke debatten, de onderliggende standpunten en krachtenvelden rond controversiële thema’s. Bijvoorbeeld over klimaat,-duurzame energie, genetische modificatie. biotechnologie of biobrandstoffen.

Op dit moment richt ik me vooral op de ‘lokale energiebeweging’. Dit gaat over burgercoöperaties en andere nieuwe spelers die de kansen benutten van wind- en zonne-energie (decentrale of lokale energie).

Het essay Energieke Bottomup in Lage Landen dat ik in 2012 op eigen titel heb geschreven, kwam op een goed moment. Lokale energie was toen net een upcoming topic.  Een leuke en belangrijke beweging vind ik zelf: de energiesector kon – zeker in die tijd – wel een game changer gebruiken. En zo blijkt het ook te werken. Die energieke burgers zijn inmiddels het spel aan het veranderen. Klein maar doelgericht en met collectieve doorzettingskracht  – met “hinderlijke knaagkracht – draagt de burgerbeweging bij aan de energietransitie. De Lokale Energie Monitor 2015 waar ik in 2015 aan heb gewerkt, maakt deze ontwikkeling en impact zichtbaar.

Hiernaast heb ik me tot 2012 ook bezig gehouden met bredere maatschappelijke bewegingen en heb dan vooral interesse in de ideeën en de levensvisies die deze bewegingen inspireren. De ‘energieke burgers’ zie ik als manifestatie van een bredere mondiale transitie – of coöperatieve beweging. In 2008-2009 heb ik aan de Universiteit Leiden  gekeken naar islamitisch geïnspireerde visies op duurzaamheid. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid naar Islamitisch financieren, een vorm van ethisch financieren. Er zijn leuke dwarsverbanden te leggen naar de debatten over rente, de waardeneconomie en  innovatieve geld- en waardesystemen.

Waarom energie?

Energie is een basisbehoefte: Zonder energie geen samenleving. In ieder geval niet zoals wij nu kennen in Nederland. Gas, olie en kolen bieden ons ongekende welvaart maar zijn op langere termijn eindig en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Een bekend verhaal. Dit vraagt om omschakeling naar andere energiebronnen: zon, wind, water en biomassa. Een enorm interessante ontwikkeling omdat dit de motor is achter technische, economische, sociale en politieke innovaties. Het krachtenveld en de machtsbalans binnen het energiesysteem verandert, met als belangrijke vraag: van wie is energie eigenlijk?

CV

2012-heden: projecten over lokale energie met HIER Opgewekt, NetbeheerNederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Rescoop, Wise, ea.
2012:  project Islamic Sustainable Finance met het Kenniscentrum voor Religie en Ontwikkeling/ Stichting Oikos
2011-2012: projecten, o.a met ICCO FairClimate, Stichting Max Havelaar en Eneco
2010: ICCO FairClimate, klimaatprojecten in ontwikkelingslanden
2004-2009: projecten energie- en klimaat, o.a met Jan Paul van Soest, EnergieDialoog Nederland, Greenpeace
1999-2003: CE Delft, consultancy en onderzoek (energie, milieu, LCA)
1996-1999: Raadgevend ingenieursbureau M+I (meerjarenafspraken energie)
1992-1994: Milieudefensie, Environmental Business Forum (Leeds), reizen, horeca.

Opleidingen

2004-2008: Bachelor Religiewetenschappen,  Universiteit Leiden (BA cum laude 2009)
1995: Master Environmental Business Management/ bedrijfsgerichte milieuzorg   Universiteit Twente (MA 1995).
1986-1992: Experimentele natuurkunde met basis milieukunde aan de  Universiteit Leiden en het Centrum voor Milieukunde Leiden (MSc 1992)