Anne Marieke Schwencke (1967) is een all round duurzaamheidsspecialist met een brede interesse en een uitgebreid netwerk.

Ik werk sinds medio jaren negentig in de duurzame sector, met name energie en klimaat. Inmiddels werk ik alweer 15 jaar zelfstandig.  Ik ben natuurkundige van origine. Ik ben ooit begonnen met milieu- en levenscyclusanalyses (LCA) en de monitoring van Meerjarenafspraken. Gaandeweg ben ik me steeds meer gaan interesseren in de maatschappelijke processen, onderliggende standpunten en krachtenvelden. De menselijke kant van de transitie naar een duurzame samenleving. Tussen 2010-2012 werkte ik vanuit een ontwikkelingsorganisatie aan projecten over internationale klimaathandel en fair trade (ICCO FairClimate).

Sinds 2012 houd ik me vooral bezig met de lokale energietransitie. Het essay Energieke Bottomup in Lage Landen dat ik in 2012 op eigen titel schreef, kwam op een goed moment. Lokale energie was toen net een upcoming topic. Een leuke en belangrijke beweging, vind ik zelf, want de energiesector kon, zeker in die tijd, wel een game changer gebruiken. En zo blijkt het ook te werken. Die energieke burgers zijn inmiddels het spel aan het veranderen. De Lokale Energie Monitor waar ik sinds 2015 met HIER opgewekt aan werk, maakt de ontwikkeling van deze beweging jaarlijks zichtbaar.

Klein maar doelgericht en met collectieve doorzettingskracht draagt de burgerbeweging bij aan de energietransitie.  ‘Hinderlijke knaagkracht’, noemde ik dat ooit en die term vind ik nog steeds leuk (als enige geloof ik…).

Verder ben ik zelf ook lokaal actief bij EnergiekLeiden, de coöperaties Zon op Leiden en Rijnland Energie, en als bestuurslid van een broodfonds. Dat geeft een goed beeld, van binnenuit, wat er allemaal bij komt kijken als je lokaal iets nieuws in gang wilt zetten. Dat valt niet mee.

In 2008-2009 heb ik aan de Universiteit Leiden  gekeken naar islamitisch geïnspireerde visies op duurzaamheid. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid naar islamitisch financieren, een vorm van ethisch financieren. Er zijn leuke dwarsverbanden te leggen naar de debatten over rente, de waardeneconomie en  innovatieve geld- en waardesystemen.

Waarom houd ik me met energie bezig?  Omdat het leuk is, én belangrijk. Energie is een absolute basisbehoefte: zonder energie geen samenleving. In ieder geval niet zoals wij nu kennen. Gas, olie en kolen bieden ons ongekende welvaart maar zijn op langere termijn eindig en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Een bekend verhaal. Dit vraagt om andere leefstijlen en om omschakeling naar andere energiebronnen: zon, wind, water, biomassa en andere (nieuwe) technologieën. Een van de sleutels zit in diversificeren: inzet van méér soorten energiebronnen. Het krachtenveld en de machtsbalans binnen het energiesysteem verandert. Een belangrijke vraag draait over eigenaarschap en zeggenschap: van wie is de energie?

CV

2012-heden: projecten over lokale energie, regionale energiestrategieën,  coöperaties met/ voor HIER Opgewekt, EZK, RVO, Planbureau voor de Leefomgeving,  ea.
2012:  project Islamic Sustainable Finance met het Kenniscentrum voor Religie en Ontwikkeling/ Stichting Oikos
2011-2012: projecten, o.a met ICCO FairClimate, Stichting Max Havelaar en Eneco
2010: ICCO FairClimate, klimaatprojecten in ontwikkelingslanden
2004-2009: projecten energie- en klimaat, o.a met Jan Paul van Soest, EnergieDialoog Nederland, Greenpeace
1999-2003: CE Delft, consultancy en onderzoek (energie, milieu, LCA)
1996-1999: Raadgevend ingenieursbureau M+I (meerjarenafspraken energie)
1992-1994: Milieudefensie, Environmental Business Forum (Leeds), reizen, horeca.

Opleidingen

2004-2008: Bachelor Religiewetenschappen,  Universiteit Leiden (BA cum laude 2009)
1995: Master Environmental Business Management/ bedrijfsgerichte milieuzorg   Universiteit Twente (MA 1995).
1986-1992: Experimentele natuurkunde met basis milieukunde aan de  Universiteit Leiden en het Centrum voor Milieukunde Leiden (MSc 1992)