Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Lokale Energie Monitor 2020

De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt. De jaarlijkse voortgangsrapportage van en over lokale energiecoöperaties en -initiatieven. Het is weer tijd voor de peiling: ronde 2020 is in volle gang. Op 18 november 2020 online.

Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Een handreiking voor waterschappen over samenwerken met coöperaties. Een eerste opzet is gemaakt.

Webinar Dutch Power ‘Energie coöperaties een onmisbare schakel in de energietransitie?’

Energiecoöperaties als onmisbare schakel op weg naar 50% lokaal eigendom? Steven Volker van de Groningse coöperatie Grunneger Power en onderzoekster Anne Marieke Schwencke schetsen het speelveld van een levendige beweging van ondernemende burgers

Lokale warmte uit water voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een haalbaarheidsonderzoek en staan ze klaar voor de volgende stappen. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer?

Advies over een Gelders ondersteuningspunt Energietransitie

Een advies aan de Provincie Gelderland over de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie. Een samenwerking met De Kwink Groep.

Alle projecten >

In de media

NOS journaal 15 mei 2019: opening windpark Krammer en een quote van ….

Presentaties