Zelfstandig onderzoeker lokale energietransitie

Focus: lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Een kritische, nieuwsgierige en betrokken onderzoeker. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

  Lees hier een interview met:

Lokale warmte uit water: wijkinitiatief Poelgeest

Het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest zet zich in voor verduurzaming van hun wijk. Begin mei start een haalbaarheidsstudie naar warmtewinning uit water (aquathermie). Een uniek en innovatief project.

Lokale Energiemonitor 2018, met HIER Opgewekt

Op 23 november 2018 verschijnt de vierde editie van de Lokale Energie Monitor. De jaarlijkse rapportage over en van de lokale energiebeweging. Net als voorgaande jaren is weer een flinke toename van het aantal coöperaties en projecten te zien. De beweging is en blijft springlevend. Een project met HIER opgewekt en regionale partners.

Regioplannen Zuid-Holland: een vergelijkende analyse

Een vergelijkende analyse van de regioplannen van zeven regio's van Zuid-Holland op verzoek van de provincie.

Waterschappen in de energietransitie

De waterschappen leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie. Allereerst door de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en in toenemende mate ook door actief bij te dragen aan de verduurzaming van de de regio. Bijvoorbeeld door inzet van restwarmte uit afvalwaterzuiveringsinstallaties of warmtewinning uit oppervlaktewater voor verwarming van nabijgelegen wijken. In 2018 werk ik samen met Ruud Schuurs, die een Leerkring waterschappen en de energietransitie begeleidt op verzoek van de Unie van Waterschappen.

Alle projecten >

Activiteiten

  • 9 april 2019: Masterclass Versnelling van de Energietransitie, jaarlijks sinds 2016. Eerst volgende masterclass over ‘Nieuwe actoren & coalities in de energietransitie’ op 9 april 2019.
  • 13-15 november 2018: Local Energy Acceleration Days,  Key note over de Nederlandse coöperatieve beweging (‘history, today situation and future of energy cooperatives in the Netherlands’). Project van EU programma, Interreg North-West Europe ECCO.
  • 11 september 2018: Greenchoice, presentatie over energiecoöperaties.
  • 20-22 september 2018: EU Heroes 2nd thematic meeting, presentation about the Dutch cooperative movement in Greece.
  • 30 mei 2018: Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, Workshop in gesprek met de praktijk, De sociale dimensie van de lokale energietransitie, presentatie over coöperatieve beweging.

Uitgelicht

NOS journaal 15 mei 2019: opening windpark Krammer