Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Monitor Participatie hernieuwbare energie op land

Op 30 oktober 2020 is de eerste Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land, 20 juni 2020 openbaar gemaakt. Deze geeft zicht op de huidige situatie van participatie van de omgeving in gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door AS I-Search en Bosch&Van Rijn. Met ruime aandacht voor lokaal eigendom en andere vormen van participatie. Hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk? We legden ruim 183 zonneparken en 87 windparken langs de meetlat.

Lokale Energie Monitor 2020

De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt. De jaarlijkse voortgangsrapportage van en over lokale energiecoöperaties en -initiatieven. Het is weer tijd voor de peiling: ronde 2020 is in volle gang. Op 18 november 2020 online.

Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Een handreiking voor waterschappen over samenwerken met coöperaties. Een eerste opzet is gemaakt.

Webinar Dutch Power ‘Energie coöperaties een onmisbare schakel in de energietransitie?’

Energiecoöperaties als onmisbare schakel op weg naar 50% lokaal eigendom? Steven Volker van de Groningse coöperatie Grunneger Power en onderzoekster Anne Marieke Schwencke schetsen het speelveld van een levendige beweging van ondernemende burgers

Lokale warmte uit water voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een haalbaarheidsonderzoek en staan ze klaar voor de volgende stappen. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer?

Alle projecten >

In de media

NOS journaal 15 mei 2019: opening windpark Krammer en een quote van ….

Presentaties