Zelfstandig onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Anne Marieke is een kritische, nieuwsgierige en betrokken onderzoeker. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

  Lees hier een interview met:

Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

De blik gericht op de toekomst: wat kunnen we verwachten van de energiecoöperaties? Zet de groei van het aantal coöperaties en coöperatieve projecten door? Wat dragen zij bij aan de realisatie van de nationale klimaat- en energiedoelen in 2030? En in het bijzonder aan de ambities van het Klimaatakkoord: het streven naar 50% lokaal eigendom van wind en zon op land, burgerparticipatie en de warmtetransitie. Een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede op verzoek van de samenwerkende energiecoöperaties. Op 20 juni is het rapport door minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer.

Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Zorg dat de lokale omgeving profiteert van nieuwe wind-en zonneparken, stellen de burger-energiecoöperaties. Houd de baten lokaal. Dat roept de vraag op: wat levert dat dan op voor de omgeving? Over wat voor geldstromen hebben we het eigenlijk?

Lokale warmte uit water: wijkinitiatief Poelgeest

Het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest zet zich in voor verduurzaming van hun wijk. Begin mei start een haalbaarheidsstudie naar warmtewinning uit water (aquathermie). Een uniek en innovatief project.

Lokale Energiemonitor 2018, met HIER Opgewekt

Eind november 2018 verscheen de vierde editie van de Lokale Energie Monitor, de jaarlijkse rapportage over en van de lokale energiebeweging. Net als voorgaande jaren is weer een flinke toename van het aantal coöperaties en projecten te zien. De beweging is en blijft springlevend. Een project met HIER opgewekt en regionale partners.

Alle projecten >

Uitgelicht

NOS journaal 15 mei 2019: opening windpark Krammer en een quote van ….

Andere activiteiten