Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Lokale Energie Monitor 2020

Nieuw, nieuw, nieuw! De Lokale Energie Monitor 2020 van HIER opgewekt staat online. De jaarlijkse voortgangsrapportage van en over lokale energiecoöperaties en -initiatieven.

Monitor Participatie hernieuwbare energie op land

Op 30 oktober 2020 stuurde het ministerie van Economische Zaken de eerste Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land naar de Tweede Kamer. Deze nieuwe monitor geeft zicht op de manier waarop bewoners betrokken zijn bij de de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken in Nederland. We legden ruim 183 zonneparken en 87 windparken langs de meetlat van de Participatiewaaier. Met speciale interesse voor eigendom. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat alle partijen streven naar 50% lokaal eigendom. Wat dat precies betekent en hoe dat in de praktijk vorm krijgt, is na te lezen in deze monitor. Ik werkte samen met de onderzoekers van Bosch&Van Rijn, een mooie co-productie.

Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Unie van Waterschappen wil een handreiking maken voor waterschappen over samenwerken met coöperaties. Ze vragen me om hen te ondersteunen met het maken van de opzet, met de praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf verschijnt in de loop 2021.

Webinar Dutch Power ‘Energie coöperaties een onmisbare schakel in de energietransitie?’

Energiecoöperaties als onmisbare schakel op weg naar 50% lokaal eigendom? Steven Volker van de Groningse coöperatie Grunneger Power en onderzoekster Anne Marieke Schwencke schetsen het speelveld van een levendige beweging van ondernemende burgers

Lokale warmte uit water voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een haalbaarheidsonderzoek en staan ze klaar voor de volgende stappen. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer?

Alle projecten >

Nieuws

Webinar Lokale Energie Monitor 2020 25 februari 2021

Presentaties