Energie is een basisbehoefte:

Zonder energie geen samenleving. In ieder geval niet zoals wij nu kennen in Nederland. Gas, olie en kolen bieden ons ongekende welvaart maar zijn op langere termijn eindig. We schakelen dus langzaam over op zon, wind, water en biomassa. Een interessante ontwikkeling technisch, economisch, sociaal en politiek, ook omdat hiermee het krachtenveld en de machtsbalans binnen het energiesysteem verandert.

Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt

Lokale Energiemonitor 2017, met HIER Opgewekt De Lokale Energie Monitor 2017 is uit, zie hier. De Lokale Energie Monitor (LEM) is de jaarlijkse rapportage van, voor en door de lokale energiebeweging. In 2015 verscheen een [...]

Regionale energiestrategieën: een kwestie van Slim Schakelen

Regionale energiestrategie De opgave is enorm: energieneutraal in 2050.  Zeven regio's werken een regionale energiestrategie uit waarin ze aangeven op welke manier ze deze ambitie willen verwezenlijken. Dit vraagt om: zicht op de energieopgave [...]

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving NIEUW JUNI 2017: Onderzoek in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving. Een onderzoek naar 10 stadswarmte- en 9 windenergiecasussen Gemeenten stellen ambitieuze [...]

Alle projecten >

Activiteiten

  • Op 20 juni 2017 verzorg ik – net als vorig jaar – een presentatie over de energiecoöperaties in de Masterclass Versnellen van de Energietransitie voor de Transition Academy, een postacademische leergang voor mensen die werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. “Erg leuk om te doen. Bijzondere groep mensen”.

In de pers

  • Het Financieele Dagblad, Bescheiden markt van lokale energie groeit stormachtig,  18 november 2016
  • Interview in de Rooilijn: Grootschalige toepassing van wind- en zonne-energie is ruimtelijk én maatschappelijk experiment.
  • P+ Special, Bewoners veranderen energiesysteem, 2016

In Het Financieel Dagblad: De opkomst [van de coöperaties] is een gevolg van de privatisering en liberalisering. Deels is het een tegenreactie. Toen de grote energiemaatschappijen werden verkocht, dachten mensen: energie is belangrijk, dat moeten we niet privatiseren. Maar doordat de markt was vrijgegeven, werd ook gedacht: nu kunnen we toegang krijgen tot de markt, dus moeten we een voet tussen de deur krijgen. ‘Verder is het milieubewustzijn toegenomen, zijn zonnepanelen steeds goedkoper en was er door de kredietcrisis een afkeer van ‘groot, groter, grootst’, zegt Schwencke. ‘Mensen wilden kleinschaligheid.’